Domov

Kontakt

WEBER KAYAK oz
Blumentálska 6
811 07 Bratislava

IČO: 504 88 155
Právna forma: Občianske združenie
Banka: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 29 4404 0834
IBAN: SK58 1100 0000 0029 4404 0834

ADRESA Strediska rýchlostnej kanoistiky: Mokráň Záhon 1, Bratislava

Predseda klubu: Lucia Weber weber@weberkayak.sk tel.č. 0908 800 800
Vedúci tréner: Lucia Weber weber@weberkayak.sk tel.č. 02/4444 2222